Odkamieniacz do zmywarek Vinox matic 10l KIehl
  • Odkamieniacz do zmywarek Vinox matic 10l KIehl

Odkamieniacz do zmywarek Vinox matic 10l KIehl

170,00 zł
Brutto

Płynny produkt odkamieniający na bazie kwasu do usuwania zabrudzeń mineralnych i wapiennych. Regularne używanie produktu Vinox-matic zapobiega osadzaniu się dalszych zabrudzeń wapiennych, zachowuje wartość czyszczonego materiału i w ten sposób przyczynia się do spełnienia wymogów higienicznych w kuchni. Produkt jest niskopieniący i wolny od środków zapachowych oraz barwników. Nie ma przeciwwskazań do zastosowań produktu w obszarze spożywczym.

Ilość

Skład (wg 648/2004/WE) Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, kwasy nieorganiczne, środek chroniący przed korozją. pH (koncentratu): ok. 0,5 pH (roztworu roboczego): ok. 1-1,5

Obszar zastosowania

Do wszystkich kwasoodpornych powierzchni i przedmiotów w obszarze kuchennym. Nie nadaje się do wrażliwych na działanie kwasów materiałów z kamienia naturalnego i sztucznego oraz metali kolorowych i lekkich. Stosowanie produktu na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów prowadzi do nieodwracalnych szkód materiału. Nie nadaje się do odkamieniania urządzeń kuchennych, w których gotuje się wodę przeznaczoną bezpośrednio do spożycia takich jak: podgrzewacze na wodę do przyrządzania herbaty, ekspresy do kawy.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Odkamienianie zmywarek: Przed przystąpieniem do odkamieniania i napełnieniem komory, należy wyłączyć dozownik lub odłączyć od urządzenia dozującego podłączony produkt czyszczący. Zmywarkę napełnić świeżą wodą i w zależności od wielkości osadów wapiennych wlać 50-100 ml produktu Vinox-matic na 1 L wody, bezpośrednio do komory. Włączyć zmywarkę na ok. 10-15 min. Następnie odprowadzić wodę i skontrolować powierzchnię. W razie potrzeby czynność powtórzyć. W celu wyczyszczenia strefy spłukiwania przygotować roztwór roboczy produktu Vinox-matic w rozcieńczeniu 100-200 ml na 1 L wody i spryskać nim czyszczoną powierzchnię. W przypadku dużych osadów wapiennych spryskać wielokrotnie. Chwilę odczekać. Na zakończenie procesu odkamieniania zmywarkę wymyć gruntownie czystą wodą lub napełnić świeżą wodą i włączyć klika razy program płukania. Przed przystąpiniem do regularnego procesu mycia naczyć podłączyć produkt do mycia naczyń lub włączyć dozownik.

Mycie powierzchni (metoda spray): W zależności od wielkości osadów wapiennych wybrać ustawienie dyszy od 1:4 do 1:10. Powierzchnię spryskać i chwilę odczekać. Na zakończenie czyszczoną powierzchnię spłukać gruntownie dużą ilością czystej wody. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Zużycie

Zużycie chemii zależy od specyficznych warunków obiektowych i wprowadzonych danych.

GHS 05, Niebezpieczeństwo (w koncentracie); H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308/313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Phosphoric Acid (INCI).

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

j555510

Specyficzne kody

Produkt nie ma jeszcze żadnej oceny.

4 innych produktów w tej samej kategorii

chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.