Desgomin Kiehl - płyn do mycia i dezynfekcji w koncentracie wolny od aldechydów, koronawirus

235,00 zł
Brutto

Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni przetestowany zgodnie z normami UE, umieszczony w wykazie IHO. Wolny od aldehydów, fenoli i metaloorganicznych substancji czynnych. Podczas użycia produkt jest neutralny zapachowo, aktywnie czyści i wysycha bez smug. Skuteczny wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, drożdżaków, salmonelli, listerii i wirusów osłoniętych (wirusobójczy wobec wirusów osłoniętych włącznie z HIV, HBV,HCV). Zaświadcza się o braku zastrzeżeń co do stosowania ww. produktu w obszarze spożywczym.

Ilość

SkładSubstancje czynne w 100 g: 6,7 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. Pozostałe składniki (wg 648/2004/WE): Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, anionowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, związki kompleksotwórcze. pH (koncentratu): ok. 10 pH-(roztworu roboczego): ok. 10

Obszar zastosowania Do mycia i dezynfekcji wodoodpornych podłóg, ścian, sufitów i sprzętu w obszarach o podwyższonych wymogach higienicznych. Nadaje się także do podłóg pokrytych powłoką.

Sposób użycia Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Przygotowanie roztworu roboczego: Zawsze rozcieńczać z zimną wodą.

Dozowanie patrz: tabela.

Dozowniki: DosiStation, DosiJet, Arcantec. W zależności od obszaru stosować spryskiwacz pianowy lub dyszę spryskujacą

Mycie z dezynfekcją: Powierzchnię pokryć całkowicie roztworem dezynfekującym (ok. 15 – 20 ml/m²) i obrobić za pomocą tekstyliów czyszczących lub urządzenia. Powierzchnie i przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy spłukać gruntownie wodą pitną po rekomendowanym czasie działania. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu

Specyficzne kody

Produkt nie ma jeszcze żadnej oceny.

16 innych produktów w tej samej kategorii