Mocny płyn myjący Kiehl 1l Tornado Konzentrat
  • Mocny płyn myjący Kiehl 1l Tornado Konzentrat

Mocny płyn myjący Kiehl 1l Tornado Konzentrat

33,00 zł
Brutto

Mocny środek rozpuszczający tłuszcz, brud i nikotynę. Posiada doskonałe właściwości usuwania brudu. Jest przyjazny dla skóry, oszczędny w użyciu i przyjemny w zapachu. Nadaje się również do profesjonalnego mycia szkła.

Ilość

Skład (wg 648/2004/WE)

Anionowe związki powierzchniowo-czynne 10-15 %, niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, substancje pomocnicze, barwniki, substancje zapachowe (limonen, citral) pH (koncentratu): ok. 10 pH (roztworu roboczego): ok. 7,5

Obszar zastosowania

Do wszystkich wodoodpornych powierzchni, przedmiotów oraz wodoodpornych pokryć podłogowych. Nie stosować do podłóg pokrytych powłoką.

Sposób użycia

1 doza (główka dozująca) = 25 ml

Mycie bieżące (mycie/ maszynowe mycie na mokro): 1 doza na 8 L zimnej wody.

Mycie bieżące (mycie powierzchni): ½ dozy na 4 L zimnej wody..

Mycie szkła: ½-1 doza na 8 L zimnej wody. Okna myć przy pomocy futerkowego zmywaka i gumowej ściągaczki. Dobrze wytrzeć do sucha. W przypadku lekkiego lub średniego zabrudzenia wystarczy ½ dozy. Zużycie na m²

Mycie/ maszynowe mycie na mokro/ mycie szkła: 0,04–0,31 ml

Mycie powierzchni: 0,18 mlGHS 07, Uwaga (w koncentracie); H319 Działa drażniąco na oczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305/351/338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!  

j252202

Specyficzne kody

Produkt nie ma jeszcze żadnej oceny.

16 innych produktów w tej samej kategorii