1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  • wad fizycznych,
  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu - w przypadku zakupu przez konsumenta.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać pocztą z dopiskiem na paczce reklamacja na adres:
  Kazimierz Walijewski
  ul. Jedności narodowej 58 d ,
  78-100 Kołobrzeg
  Oraz prosimy poinformować o zdarzeniu drogą elektroniczną w e-mail na adres sklep@sprzatamy.com.
 3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.


ZWROTY

 1. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego.
 3. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Zwrot towaru należy odesłać pocztą z dopiskiem na paczce zwrot na adres:
  Firma usługowa A&P2
  Kazimierz Walijewski
  ul. Jedności narodowej 58 d ,
  78-100 Kołobrzeg
  oraz prosimy poinformować o zdarzeniu drogą elektroniczną w e-mail na adres sklep@sprzatamy.com.