Zachowanie poufności danych jest dla naszego sklepu Sprzatamy.com niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez naszą firmę, chronimy Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest :

Firma Usługowa A&P2 Kazimierz Walijewski

Ul. Wiosenna 10/1

78-100 Kołobrzeg

NIP:671-147-34-28

Siedzibą firmy mieści się przy ul. Jedności Narodowej 58 D, 78-100 Kołobrzeg

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Dane przechowywane są w siedzibie firmy przy ul. Jedności Narodowej 58 D 78-100 Kołobrzeg

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane są udostępniane tylko przewoźnikom kurierskim, w celu dostarczenia przesyłki pod wskazany adres.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami - otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto w naszym sklepie internetowym możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta sklepu Sprzatamy.com

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez naszą firmę, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec naszego sklepu Sprzatamy.com niezależnie od metody płatności
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
* Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy Usługowej A&P2 Kazimierz Walijewski :
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu F.U. A&P2 Kazimierz Walijewski.

Firma Usługowa A&P2 Kazimierz Walijewski zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* edytując ustawienia swojego konta w sklepie na stronie internetowej Sprzatamy.com

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzatamy.com, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli Sprzatamy.com nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi
Jeśli uważasz, że Firma Usługowa A&P2 Kazimierz Walijewski przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować: sklep@sprzatamy.com

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.